Ating Palaganapin, Kasaysayan Natin! Advocacy Campaign sa AP - Pangkat 1