Mga Tanong:1. Ang mga larawan bang ito ay gumagalang at nagpapahalaga