Filipino 9 Mga Pang-Uring Nagpapasidhi ng Damdamin