Modyul 5 pagsulat ng liham pangangalakal na nag-aaplay sa t