Pagbabagong Anyo ng Bayan (Reduccion, Pagbabagong Anyo, Ang Bayan sa