GAWAIN 2Paglinang ng TalasalitaanPanuto: Hanapin sa Hanay B ang