Kahulugan ng Promosyon: Kahulugan, Layunin, Mga Uri, at Mga Halimbawa