Tanggol Wika - PAKIREPOST PO: Nasa ibaba ang QUOTABLE QUOTES. Narito