1.ayon sa tula,ano ang tungkulin o gampanin ng mga babae?2.mayroon bang