Ipaliwanag kung paano nalilinang ang mga kasanayan sa laro tulad ng