DepEd Tayo Marangal ES - "Filipino at mga Wikang Katutubo sa