My Awesome Site

Home Design Ideas

Gumawa ng isang tula na may dalawang (2) saknong ,na ang bawat saknong