slogan tungkol sa pagpapahalaga sa mga magaling at matagumpay na