bumuo ng sariling opinyon tungkol sa mga balakid na kinaharap sa