Modyul 1 Pagsusuri Batay Sa Elemento Ng Tula at Paraan Ng Pa