1. ano ang ipinakikita ng larawan?2. sa iyong sariling pananaw bakit