Setyembre. Ang mga magulang ng primera klaseng paghihirap