Yunit 4 aralin 4 mga tungkuling kaakibat ng mga karapatan ng mama…