Ang Tunay at Biblical na Kasaysayan ng Pilipinas - Ang Tradisyonal na