Kidlat ng Silanganan - "Babagsak ang Lungsod" (Clips 2/5) Bakit Aba ang