Bakit mahalagang masukat ang economic performance ng isang bansa?