Ano ang layunin ng ekonomiks na tumutugon sa mga pangunahing tanong na