Bakit mahalaga sa isang tekstong naglalahad/Nagbibigay ng impormasyon