Ang sumusunod na mga bagay ay hindi nanatili o nagbabago sa isang