Bakit hindi nagtagumpay ang mga Espanyol sa pananakop sa mga Igorot