PPT - Ang Epekto ng Wikang Filipino sa Pagiging Global ng mga Pilipino