Ang 5 Ayos ng Pangungusap, Pasalaysay, Patanong, Padamdam, Pautos