Ano-ano ang mga paraan at proseso sa pagsulat ng isang