Panuring na ginagamit sa modipikasyon ng pangungusap