PPT - MODYUL 2: Lipunang pampolitika , prinsiplyo ng subsidiarity at